Altfriedland

 

 Altfriedland Luftbild

 

 

Altfriedland oferuje różne zabytki, np. kościół klasztorny, ruiny klasztoru (refektarz ze sklepieniem gwiaździsto-żebrowym z XV w., pozostałości krużganka ze sklepieniem krzyżowym z XIII w.), plebanię i tzw. długi dom (das LANGE HAUS), gdzie można otrzymać informacje nt. historii regionu. W ruinach klasztornych Stowarzyszenie Wspierania Kultury - Kościół Altfriedland organizuje koncerty  i inne imprezy kulturalne. Stowarzyszenie „LANGES HAUS" Altfriedland e. V. oferuje zwiedzanie i organizuje tradycyjnie w 1-szym tygodniu sierpnia słynne Święto Rybaka oraz  przewodniczy w tematycznych wędrówkach przez cały rok.  

 

 

Stawy i jeziora w Altfriedland oferują wystarczająco dużo możliwości kąpielowych i połowu ryb. Jezioro „Kietzer See" jest od roku 1990 „Europejskim rezerwatem ptaków".  

 

Kloster Altfriedland